Język polski jest uznawany przez wielu ludzi za jeden z najtrudniejszych w Europie. Coś w tym musi być, ponieważ wielu Polaków ma problemy z prawidłowym używaniem swojego własnego języka. Do grona takich problemów można zaliczyć wątpliwości związane z wymawianiem i zapisywaniem słów pochodzących z języków obcych. Wyrażenia te zyskały bardzo dużą popularność w czasie, w którym na polski rynek wprowadzone zostały różnego rodzaju nowoczesne urządzenia elektroniczne o charakterze mobilnym. Zyskały one bardzo dużą popularność ze względu na ich funkcjonalność i możliwość używania w praktycznie każdym miejscu. Zastępują one komputery i sprawiają, że można korzystać z funkcjonalności komputerów w miejscach, w których nie ma dostępu do takiego sprzętu, a nawet do prądu.

Nowoczesne smartfony umożliwiają naukę, pracę i zabawę oraz możliwość korzystania z internetu w podróży, kolejce lub każdym innym miejscu. Jest to ogromna zaleta i to właśnie z tego powodu sprzęt ten jest tak bardzo popularny w Polsce. W związku z tą rosnąca popularnością ludzie coraz częściej wymawiają i zapisują nazwy tych urządzeń. Warto zastanowić się, która forma wyrazu „smartfon” jest poprawna: „smartfonu” czy może „smartfona”?

Wyrazy pochodzące z języka angielskiego pojawiają się coraz częściej w naszej mowie i piśmie. Najczęściej zapisywane i wymawiane są one w wersji oryginalnej. Schody zaczynają się, gdy ludzie próbują odmieniać te słowa. Aby upewnić się, jak należy wymawiać i zapisywać słowo smartfon, należy poznać oficjalną opinię Rady Języka Polskiego działającej przy Polskiej Akademii Nauk. Pomocne mogą być również słowniki języka polskiego oraz słowniki ortograficzne znanych i renomowanych wydawnictw. Jeśli mimo to nie można znaleźć danego wyrażenia, należy poszukać innego sposobu. Jednym z takich słów jest słowo „smartphone”.

Dobrym pomysłem jest stosowanie polskich odpowiedników (w miarę możliwości). W przypadku wspomnianego wyżej sprzętu poprawną formą będzie po prostu „inteligentny telefon”. Jest to jednak niewygodne, dlatego można stosować angielskie słowo ze spolszczoną końcówką „-phone” zapisywaną i wymawianą jako „-fon”. Dlatego mamy smartfony, a nie „smartphony”. Największym problemem jest użycie dopełniacza liczby pojedynczej (Kogo? Czego?). W wielu analogicznych przypadkach używana jest końcówka –u (telefonu, gramofonu itp.). Jest to jednak nazwa przedmiotu związana z nowoczesnymi technologiami, a w takich przypadkach dominuje końcówka –a (walkmana, discmana itp.). Wielu językoznawców bardziej zwraca uwagę na znaczenie słowa związane z nowoczesnymi technologiami. W związku z tym skłaniają się ku formie „smartfona”, jednak zaznaczają również, że obie formy („smartfonu” i „smartfona”) są prawidłowe. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku biernika. Najprawdopodobniej wraz z upływem czasu, za główną, prawidłową formę zostanie uznana ta, która będzie o wiele bardziej popularna i częściej stosowana.

Jak widać w przypadku urządzenia, jakim jest smartfon istnieje kilka prawidłowych form wymawiania jego nazwy (szczególnie chodzi tu o dopełniacz liczby pojedynczej). Należy jednak pamiętać, że nie należy tej zasady stosować w przypadku wszystkich urządzeń elektronicznych. Ich nazwy są najczęściej nazwami pochodzącymi z języka obcego i dlatego należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie. Niektóre słowa zostały rozpatrzone przez Radę Języka Polskiego lub znajdują się w wielu słownikach (np. tablety). To właśnie dlatego nie wolno stosować jednej zasady w stosunku do wszystkich nazw nowoczesnych urządzeń elektronicznych.